Holman-trappenmakerij-logo-wit

Privacy Policy

“Elke trede een stap naar perfectie”

Over onze privacy verklaring

Holman Trappenmakerij B.V. vindt jouw privacy erg belangrijk. Wij zullen jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij aan je uit welke gegevens wij van je verzamelen en waarom wij dit doen. Ook kun je in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over je privacy mag je contact opnemen met info@holman-trappenmakerij.nl.


Artikel 1 | Wie zijn wij

Holman Trappenmakerij B.V. is gevestigd te (5171 PN) Kaatsheuvel aan de Belgiëstraat 31. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73937177. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.


Artikel 2 | Welke gegevens gebruiken wij?

Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die wij van je verwerken, waarom wij dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang wij deze gegevens zullen bewaren.
Wij verwerken je naam, factuuradres, leveringsadres, e-mail, telefoonnummer, eventuele bedrijfsnaam met bijbehorende Kamer van Koophandel gegevens, financiële – en aankoopgegevens en andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan jou te kunnen leveren. Voor facturatie en de financiële administratie verwerken wij jouw naam, eventuele bedrijfsnaam en bijbehorende Kamer van Koophandel gegevens, factuuradres, e-mail, telefoonnummer, ordernummer, factuurnummer, aankoopdatum en betalingsgegevens. Zonder deze gegevens kunnen wij jouw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dienen wij deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zullen wij deze gegevens van jou anonimiseren.
Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zullen wij je naam, e-mail, telefoonnummer, ordernummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor je te kunnen komen. Deze gegevens gebruiken wij voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen gegevens met betrekking tot klachten na afhandeling verwijderen.
Wij hebben een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Wij zullen jouw gebruik van onze website tracken met Google Analytics en een Facebook Pixel en zijn hierbij aan de bewaartermijnen van deze derde partijen gebonden.
Deze diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van onze website worden meegestuurd aan jouw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee jij onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.
Daarnaast verzamelt Facebook doelgroepstatistieken door middel van een first party cookie. Met deze gegevens kunnen wij gerichter advertenties plaatsen. Deze cookies zijn actief zo lang wij de pixel geïnstalleerd hebben. De data die door Facebook wordt verzameld met behulp van deze cookie wordt echter geanonimiseerd aan ons doorgegeven.
Om het plaatsen van recensies over onze diensten mogelijk te maken, verwerken wij jouw (bedrijfs)naam, website en inhoud van jouw bericht. Met het plaatsen van jouw bericht worden deze gegevens zichtbaar voor ons. Recensies over onze diensten kunnen wij op onze website plaatsen uit commercieel belang en zullen wij verwijderen wanneer deze niet meer representatief zijn voor onze bedrijfsvoering of jij hier een verzoek toe doet.

Wanneer jij contact met ons op wilt nemen via de website, vragen wij om jouw naam en e-mail en  jouw telefoonnummer. Met het versturen van het contactformulier worden deze gegevens zichtbaar voor ons. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijderen wij zodra de contactvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

Artikel 3 | Hoe verkrijgen wij deze gegevens?

Bovenstaande gegevens hebben wij van jou als klant, contactpersoon of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan ons hebt verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat wij jouw gegevens hebben verkregen van een van onze klanten.

Artikel 4 | Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door ons hebt laten verwerken.

1. Inzage – Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij ons om jouw gegevens in te zien.

2. Wijziging – Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen. Jij kunt zelf ook een aantal gegevens aanpassen in jouw persoonlijke account.

3. Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens kun jij bezwaar maken.

4. Gegevensoverdracht – Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zullen wij jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.

5. Geautomatiseerde verwerking – Jij mag ons altijd jouw standpunt over een geautomatiseerd besluit laten weten en dit besluit door een derde persoon laten heroverwegen.

6. Intrekking – Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij je kunnen leveren.
Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen, voorzien van een kopie van jouw identiteitsbewijs, naar info@holman-trappenmakerij.nl. Wij zullen je verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer wij niet aan je verzoek kunnen voldoen, zullen wij jou laten weten waarom wij jouw verzoek afwijzen.

Artikel 5 | Wie ontvangen jouw gegevens?

Wij zullen jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst en externe adviseurs. Wij zullen jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Artikel 6 | Geautomatiseerde besluitvorming

Wij kunnen gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming op basis van door jou verstrekte gegevens, handelingen of nalatingen.

Artikel 7 | Slotbepalingen

Wij raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in het beleid kunnen aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop wij je gegevens gebruiken, kun je een e-mail sturen naar info@holman-trappenmakerij.nl. Als je een klacht hebt over de manier waarop wij met je gegevens omgaan kun je ons dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

COMPANY DETAILS

Holman Trappenmakerij B.V.

Belgiëstraat 31
5171 PN Kaatsheuvel
Nederland
info@holman-trappenmakerij.nl
www.holman-trappenmakerij.nl

Contact person
Hans Kuijsters

HOLMAN trappenmakerij B.V.

Belgiestraat 31
5171 PN, Kaatsheuvel

KvK: 73937177
BTW: NL859716399B01

0416 – 31 31 12
info@holman-trappenmakerij.nl

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag 8:00 tot 17:00

Nieuwsbrief

Meld u aan om het laatste nieuws en de nieuwste trends van ons bedrijf te ontvangen.

Meer vragen? Neem contact op.

0416313112